NAZIV OPERACIJE: Nadgradnja digitalizacije poslovnih procesov podjetja HS PLUS d.o.o. za nadaljnjo pospešeno širitev na tuje trge.

 

NAMEN OPERACIJE: Namen operacije je sofinanciranje stroškov nadgradnje poslovnih procesov za izboljšanje konkurenčnosti podjetja in uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetju.

 

KRATEK OPIS OPERACIJE (s predstavitvijo rezultatov):
Izvedba digitalizacije poslovnih procesov predstavlja nadgradnjo digitalne infrastrukture za nadaljnjo pospešeno širitev na tuje trge. Nadgradnja elektronskega poslovanja je obsegala nadgradnjo elektronske izmenjave med partnerji s čimer je podjetje v celoti digitaliziralo svoje poslovne procese s partnerji. Elektronska izmenjava med partnerji je obsegala razvoj nadgradnje za kreiranje izmenjave z logističnimi podjetji za dostavo spletnih naročil. Sestavni del razvoja nadgradnje je bila tudi vzpostavitev zajema statusa in sledenja dostave naročila preko sledilnih številk in avtomatskega spremljanja statusov naročil glede na status dostave. Z nadgradnjo elektronske izmenjave med partnerji je podjetje pridobilo stalno dostopnost do informacij, spremljanje časovno občutljivih informacij v realnem času in hitre povratne informacije.

V sklopu operacije se je izvedla tudi aktivnosti vzpostavitve spletne strani in spletne trgovine za dva tuja trga z pripravo in objavo vsebin in izdelkov na spletu v različnih jezikih (vzpostavitev na domenah v tujini) kot tudi vzpostavitev in upravljanje digitalnih kanalov in platform (Facebook, Instagram). V sklopu operacije se je pripravilo tudi produktno prodajni video za izdelke podjetja v tujem jeziku. Sestavni del operacija so bila tudi usposabljanja vezana na krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih.
Z izvedbo operacije je podjetje vzpostavilo in nadgradilo poslovanje na dveh tujih trgih. V prvi fazi (elektronska izmenjava med partnerji) je operacija prispevala k izboljšanju konkurenčnosti zaradi zmanjševanja stroškov napačne dostave in učinkovitejše odpreme iz logističnega centra v Sloveniji.

 

CILJ OPERACIJE: Z nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti HS PLUS d.o.o. pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati našo mednarodno konkurenčnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 30.000 €. »Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MPS v obdobju 2019-2022 »E-poslovanje 2019-2022«

 

www.eu-skladi.si